Peutz gooit naam te grabbel

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Bureau Peutz een onderzoeksrapport opgesteld met de huidige inzichten omtrent de beoordeling van evenementengeluid en advies voor inpassing daarvan binnen het Utrechtse evenementenbeleid.

Eén van de onderwerpen die vrijwel geheel buiten beschouwing zijn gelaten is het gezondheidsaspect. En dat terwijl gemeente Utrecht geluidnormen wil baseren op gezondheid (zie Gezondheidsnota). Er is dus niet alleen geen aandacht voor de gezondheidseffecten voor omwonenden van festival locaties die geluidsoverlast ervaren maar ook niet voor gehoorbeschadiging die festivalbezoekers kunnen oplopen. Een advies van de Gezondheidsraad om het geluidniveau voor bezoekers te maximeren op 100 dBA staat slechts in een voetnoot vermeld met de opmerking dat festivalorganisatoren daar niet aan willen. Een advies van de landelijke GGD’en om het geluidniveau voor festivalbezoekers om laag te brengen naar 92 dBA blijft geheel onbesproken.

De rapporteur van Peutz slaat ook volledig de plank mis door te stellen dat de geluidsisolatie van de gevel van woningen in Utrecht meestal hoger is dan 25 dB. Wij hebben daar diverse rapporten tegen in gebracht waaruit blijkt dat deze aanname allerminst realistisch is. Zo is er bijvoorbeeld in Gouda onderzoek gedaan door een andere medewerker van Peutz. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat 63% van de onderzochte woningen een geluidsisolatie had die lager is dan 20 dB. Het Geluidburo deed onderzoek in Amsterdam en daar bleek 50% van de woningen een geluidsisolatie te hebben die lager was dan 20 dB. Ook in de Utrechtse Nobelstraat bleek onlangs dat 63% een geluidsisolatie had van minder dan 20 dB. Van alle onderzoeken had niet meer dan 5% een geluidisolatie hoger dan 25 dB. Dat is dus meer uitzondering dan regel maar desondanks meent Peutz dat het Utrechtse beleid op de uitzondering gebaseerd kan worden.

Het Akoestisch adviesbureu Peutz was ooit een zeer gerenommeerd adviesbureau maar met dit soort tegenstrijdigheden hebben ze hun naam te grabbel gegooid.

Dit bericht is geplaatst in evenementen. Bookmark de permalink.